Rozwiń / Zwiń blok Logowanie
Login
Hasło
 
Rozwiń / Zwiń blok Informacje o platformie

Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. jako Placówka Doskonalenia Nauczycieli od kilku lat organizuje kursy języka kaszubskiego dla osób dorosłych. Wielu uczestników naszych kursów, głównie nauczycieli z różnych stron Pomorza, zgłaszało chęć dalszego doskonalenia swoich umiejętności językowych. Z myślą o nich, jak też o wszystkich chętnych, Akademia przygotowała platformę e-learningową wraz z propozycją pilotażowego mini kursu języka kaszubskiego. Mamy nadzieję, że wykorzystanie Internetu w procesie rozwoju języka kaszubskiego okaże się interesujące i efektywne.

Na platformie umieszczono dwie jednostki lekcyjne: „wiejską” i „miejską”. Naszą intencją było pokazanie potencjalnych możliwości technicznych platformy, pewnego spectrum możliwości nauki języka przy pomocy multimediów, nie zaś sztywne trzymanie się zasad metodologicznych. Jednym słowem jest to pewna propozycja, która nie uzurpuje sobie miana wzorca. Projekt jest otwarty i od Państwa opinii, uwag, propozycji będzie zależał jego dalszy rozwój. Dlatego też prosimy o wypełnienie ankiety, która znajduje się na końcu kursu i przysyłanie komentarzy.

Nie byłoby tego projektu, gdyby nie zaangażowanie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Podziękowania za wsparcie organizacyjne i merytoryczne kierujemy zarówno do Prezesa Łukasza Grzędzickiego, jak również Wiceprezes Danuty Pioch. Podziękowania należą się również Redaktorom Dariuszowi Majkowskiemu i Piotrowi Dziekanowskiemu za wsparcie koncepcyjne i językowe oraz Panu Markowi Kwidzińskiemu za nieodpłatne udostępnienie kodów klawiatury kaszubskiej. Dziękujemy również wszystkim bohaterom i aktorom występującym w filmach oraz autorom tekstów za udostępnienie stosownych praw. Osobne podziękowania kierujemy do autorki niniejszego kursu – Pani Magdaleny Kropidłowskiej.

Nigdë do zgùbë nié przińdą Kaszëbë!

Krzysztof Szomburg – Prezes Zarządu

Jacek Fopke – Wiceprezes Zarządu