Rozwiń / Zwiń blok Logowanie
Login
Hasło
 
Rozwiń / Zwiń blok Polityka prywatności

Polityka prywatności

Platformy e-learningowej

Akademii Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o.


Podstawowe informacje

Platforma e-learningowa umieszczona pod adresem  http://elearning.akademie.com.pl  jest własnością  Akademii Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Gdańsku pod numerem 0000068883 o kapitale zakładowym 100.000 zł.  (zwanej dalej Akademią)

Zakres usług

Akademia oferuje możliwość skorzystania z usługi e-learningowej w ramach platformy internetowej (dalej „Platformy”). Korzystanie z usługi wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz respektowania jego postanowień, w tym uwzględnienia określonych w nim zasad dotyczących m.in. warunków eksploatacji udostępnionych przez Akademię  materiałów merytorycznych (dalej „Materiały”)

Kursant – prawa i obowiązki

Kursantem  platformy może być osoba fizyczna lub osoba prawna(„Kursant”) - poprzez osobę upoważnioną . Akademia zezwala Kursantowi na korzystanie z Materiałów wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie oraz przepisach obowiązującego prawa autorskiego.

Materiały są chronione przez prawo polskie oraz przepisy międzynarodowe regulujące ochronę praw własności intelektualnej, w tym ochronę praw autorskich.

Kursantowi  przysługuje prawo czasowego korzystania z Platformy po odpowiedniej rejestracji (otrzymaniu loginu i hasła).

Kursant  nie ma prawa wypożyczania, wynajmowania ani innego rodzaju rozpowszechniania udostępnionych mu w ramach Platformy Materiałów, a w szczególności ich umieszczania w innych serwisach internetowych, publicznego odtwarzania lub wyświetlania.

Ochrona danych osobowych

Akademia  jako administrator danych osobowych Kursantów, udostępnionych w związku z korzystaniem z Platformy, gwarantuje ich właściwą, prawną ochronę. Akademia zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z Platformy. Dane te przetwarzane są w zakresie przewidzianym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz postanowieniami Regulaminu – na podstawie zgody Użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych Kursantów podejmowane jest w celu oraz w zakresie koniecznym do realizacji kursu.

Kursantom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do dokonywania korekt oraz aktualizacji tychże danych.

Konto użytkownika, hasło

Aby uzyskać dostęp do Platformy, Kursant musi utworzyć konto użytkownika – wchodząc w menu „Nie mam konta” , podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło dostępu. Warunkiem utworzenia konta jest zaakceptowanie przez Użytkownika zasad wynikających z dokumentu polityki prywatności. Po utworzeniu konta, Akademia udostępni Kursantowi kurs języka kaszubskiego, o czym poinformuje go niezwłocznie osobnym mailem.

Wymagania techniczne

Warunkiem prawidłowego działania Platformy eLerningowej na komputerze Kursanta jest połączenie z siecią Internet i posiadanie poprawnie zainstalowanej przeglądarki internetowej tj. Mozilla FireFox, Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera. Przeglądarka musi mieć włączoną możliwość zapisu plików cookies a w przypadku niektórych kursów poprawnie zainstalowaną wtyczkę Adobe Flash Player.

Pliki „cookies”

Akademia używa  cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z Platformy  bez zmiany ustawień  przeglądarki  Kursanta oznacza, że będą one umieszczane w urządzeniu końcowym Kursanta.

Kontakt z Akademią

Podmiotem zbierającym dane jest Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Gdańsku pod numerem 0000068883 o kapitale zakładowym 100.000 zł.  

ADRES:

ul. Straganiarska 20/22

80-837 Gdańsk

TEL: 58 346 31 42

E-MAIL – gdansk(małpa)akademie.com.pl